Ἅγιος Ἀναστάσιος ἐκ Παραμυθίας

Ντοκιμαντέρ: Άγιος Αναστάσιος εκ Παραμυθίας