Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης – ὁ Τραπεζούντιος ἱδρυτὴς τοῦ Ἄγ. Ὅρους καὶ Ἀθωνίτικα μηνύματα

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης – ο Τραπεζούντιος ιδρυτής του Αγ. Όρους και Αθωνίτικα μηνύματα