Ἅγιος Πορφύριος ἕνας ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας

Άγιος Πορφύριος ένας άγιος των ημερών μας