Ἅγιος Νικόλαος Πλανᾶς, π. Ἀνδρέας Κονάνος

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ομιλία στην Χριστιανική Εστία Πατρών
του Αρχιμανδρίτου π. Ανδρέα Κονάνου
Πηγή: www.i-m-patron.gr/