Ἅγιος Κόνων καὶ οἱ σαρκικοί λογισμοί

Άγιος Κόνων και οι σαρκικοί λογισμοί
Ομιλεί ο π. Αθανάσιος Γιουσμάς.
Κήρυγμα του π. Αθανασίου Γιουσμά στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013,
με θέμα: Άγιος Κόνων και οι σαρκικοί λογισμοί.

Άγιοι, συναξάρι, αγιότητα