Ἅγιος Δημήτριος. Ὁ βίος καὶ τὰ θαύματα
https://youtu.be/0K90c4md6bg

Άγιος Δημήτριος. Ο βίος και τα θαύματα. .
Ένα ορθόδοξο αφιέρωμα προς τιμή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη. Όπου το Άγιο σκήνωμα του ευρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Όπου μυροβλύζει, επιτελεί απίστευτα θαύματα καθημερινά και κάθε χρόνο στην Ιερά εορτή της μνήμης του βγαίνει από Άγιο σκήνωμα του πλούσιο Άγιο μύρο που ευωδιάζει έντονα και ανεξίτηλα.

Agios Dimitrios. The life and miracles. . An orthodox tribute in honor of St. Demetrius Myrovlyti. Where the Holy relics of the located in Thessaloniki. Where myrovlyzei, perform incredible miracles every day and every year the Holy feast of memory out of Holy relics of the Holy rich fragrant myrrh that intense and indelible.