Ἅγιοι τῆς Ρωσίας, Τοιχογραφία μὲ τὰ τελώνια

Ξενάγηση στην Ρωσία και στους αγίους της.Τοιχογραφία με τα τελώνια και ανάλυσή της.