Ἄνοιξη στὸ Ἅγιο Ὄρος

Άνοιξη στο Άγιο Όρος
Spring on Mount Athos

Vladimir bondarenko
vkkafoto@yahoo.gr / Thessaloniki
Άγιον Όρος / άνοιξη 2012