Ἄμεση δημοκρατία, ὄχι κοινοβουλευτική

Ἄμεση Δημοκρατία, ὄχι κοινοβουλευτική