Ἄγ. Πορφύριος παρακολουθεῖ ἀσθενῆ στὴν Ἀγγλία…

Αγ. Πορφύριος παρακολουθεί ασθενή στην Αγγλία…
Επισκεφτείτε το site της ιεράς μονής του Αγίου Πορφυρίου:
https://www.porfyrios.gr