Ἁγιορείτικος μοναχισμός

Αγιορείτικος μοναχισμός.
Ομιλητής ο Γέρων Παύλος Λαυριώτης.