Ἀόρατοι Ἀσκητές

ΑΟΡΑΤΟΙ & ΓΥΜΝΟΙ ΑΣΚΗΤΕΣ.

 Διηγεῖται ὁ π. Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης.

Πηγή:www.imdleo.gr