Ἀφιέρωμα στὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη

Αφιέρωμα στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη
Εκπομπή «Ανέσπερον Φως» που παρουσιάζει και επιμελείται ο Πρεσβύτερος Σάββας-Δαυίδ Βασιλειάδης. Αφιέρωμα στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.