Ἀφιέρωμα στὸν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο Α΄

Αφιέρωμα σεβασμού, τιμής και μνήμης στον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο Α΄ 22/11/2014