Ἀφιέρωμα στὴν Τιμία Ζώνη τῆς Παναγίας

Αφιέρωμα στην Τιμία Ζώνη της Παναγίας.
Ένα αφιέρωμα από την Κρατική τηλεόραση της Ρωσίας για την Τιμία Ζώνη της Παναγίας.Γυρισμένο ολόκληρο στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.