Ἀρχιεπ. Χριστόδουλος- ἡ τελευταία συνέντευξη

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος – η τελευταία συνέντευξη
Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος – η τελευταία συνέντευξη στον Τάκη Χατζή (ΕΡΤ)
Αντίβαρο: http://www.antibaro.gr