Ἀποκάλυψη ἀγάπης

Αποκάλυψη Αγάπης !
Αποκάλυψη Αγάπης! Μιλάει με τα μάτια της Ψυχής!
Έχασε το φως της! Άνοιξε την καρδιά της & σκόρπισε παντού το φως της Αγάπης !