Ἀναγραμματισμός στό Σαλπίσωμεν

Αναγραμματισμός στό Σαλπίσωμεν ( Αγίου Νικολάου) του Κουκουζέλη, ήχος πλάγιος του πρώτου. Σύντομη εξήγηση- ερμηνεία, Ιωάννης Αρβανίτης. Βουκουρέστι, Δεκέμβριος 2011, μαζί με την Χορωδία Nectarie Protopsaltul.

Ψάλλει ο Γιάννης Αρβανίτης.

Ιωάννης Αρβανίτης