Ἀθήνα,180 χρόνια πρωτεύουσα

Αθήνα, 180 χρόνια πρωτεύουσα.
Την περίοδο προς το τέλος του μεσοπολέμου δίνεται παραγγελία στον Κόντογλου και Γουναρόπουλο να διακοσμήσουν με έργα τους το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών