Ἀγρυπνοῦμε σὲ τούτη τὴ γωνιά-Ἅγιοι Σαράντα

Αγρυπνούμε σε τούτη τη γωνιά-Άγιοι Σαράντα
Παρακολουθῆστε ἕνα συγκινητικὸ βίντεο μὲ τίτλο «Ἀγρυπνοῦμε σὲ τούτη τὴ γωνιὰ-Ἅγιοι Σαράντα», ποὺ ἐπιμελήθηκαν μαθητὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ σχολείου «Ἀπόστολος Παῦλος» ποὺ βρίσκεται στὸ χωριὸ Μεσοπόταμο τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Τὸ βίντεο δημιουργήθηκε γιὰ τὸν διαγωνισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας μὲ θέμα «ΚΑΛΗΜΕΡΑ – ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΙ ΕΣΥ» καὶ ἀπευθύνεται σὲ μαθητὲς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης σὲ ἑλληνικὰ σχολεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ, εἴτε αὐτὰ εἶναι ἀμιγῆ ἑλληνικὰ σχολεῖα, εἴτε ἰδιωτικὰ σχολεῖα τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, σὲ CharterSchools, ἡ ἀκόμα σὲ σχολικὲς μονάδες στὶς ὁποῖες, μὲ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία καὶ χρηματοδότηση, λειτουργοῦν τμήματα ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἑλληνικῆς παιδείας.
Στὸ βίντεο μιὰ νεαρὴ μαθήτρια ἀπ’ τοὺς Ἀγ. Σαράντα μας ταξιδεύει στὴν σημερινὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ μᾶς παρουσιάζει τὴ ζωὴ τῶν νέων ἐκεῖ, τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὸν τόπο ποὺ γεννήθηκαν, τὰ συναισθήματά τους γιὰ τὴν πατρίδα Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση ποὺ ἔχουν ἀπ’ τὴν Ἀλβανία καθὼς στὴν καθημερινότητά τους βιώνουν τὴν πραγματικὴ παραβίαση τῶν….ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας.
“Πολλὰ συγχαρητήρια σὲ ὅλους ὅσους ἐπιμελήθηκαν τὸ βίντεο! Τέτοιες δυνατὲς εἰκόνες, ἰδίως ἀπὸ νέους ποὺ ὁραματίζονται μιὰ καλύτερη Βόρειο Ἤπειρο μᾶς κάνουν νὰ νιώθουμε ὑπερήφανοι καὶ νὰ ἐλπίζουμε!”, ἔγραψε ἡ Νεολαία Βορειοηπειρωτῶν σχολιάζοντας τὸ βίντεο στὴν δημοφιλῆ πλατφόρμα ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ Youtube.