Ψυχικὴ ὑγεία καὶ θρησκεία: Πολυεπίπεδες συσχετίσεις

Ψυχική υγεία και Θρησκεία: Πολυεπίπεδες συσχετίσεις
H δεύτερη ομιλία του κύκλου διαδικτυακών μαθημάτων “Υγεία και Θρησκεία”, με ομιλητή τον Ιατρό και Αν. Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, π. Βασίλειο Θερμό και θέμα: «Ψυχική Υγεία και Θρησκεία: Πολυεπίπεδες συσχετίσεις».

Συντονίζει ο Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Δημήτρης Λινός.

Ο σκοπός των δωρεάν προσφερόμενων μαθημάτων είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές της Ιατρικής, οι λειτουργοί της Υγείας, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται για τον θεραπευτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η θρησκευτικότητα στην υγεία.

Ο κύκλος των μαθημάτων διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Prolepsis, σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και τελεί υπό την Αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Στον διαδικτυακό σύνδεσμο www.healthandreligion.gr μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν το λεπτομερές πρόγραμμα των εισηγήσεων και τους ομιλητές