Ψυχή καὶ καρδιά

Ψυχή καὶ καρδιά
Olen Cesari – Anema e core (feat. L. Dalla e S. Cammariere).
Director: Jan Michelini – 2011 Olen Art Italia.

Πηγή : www.trelogiannis.blogspot.com