Χωρίς χρήματα

Χωρίς Χρήματα.
Από την εκπομπή Αληθινά σενάρια στις 13-05-2010.
Πανελλαδικό Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και Υπηρεσιών Χωρίς Χρήματα, του Πελίτι.