Χριστουγεννιάτικο τραγούδι από την Σερβία

Χριστουγεννιάτικο τραγούδι από την Σερβία.
Uskrs 2009 – LAZAREVAC