Χριστουγεννιάτικη παραβολὴ

Χριστουγεννιάτικη παραβολή
Ἕνα μικρὸ παιδάκι βλέπει στὸν ὕπνο του τὸν Χριστό,
ὁ Ὁποῖος τοῦ λέει ὅτι τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων
θὰ τὸ ἐπισκεφθεῖ. Ποτὲ ὅμως δὲν φανταζόταν
πὼς θὰ βίωνε μὶα ἀλλιώτικη ἐπίσκεψη…

Στὴν ὄμορφη αὐτὴ φανταστικὴ ταινία ἀποτυπώνεται
ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μας «ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40).