Φιλαθωνίτες – Κάλαντα Χριστουγένων

Φιλαθωνίτες – Κάλαντα Χριστουγένων
Παραδοσιακά Κάλαντα Χριστουγέννων από τους Φιλαθωνίτες.
Από Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που έγινε στις17/12/2011 στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Βυζαντινός χορός «Φιλαθωνίται»
Byzantine Quier «Filathonitai»
Ο Βυζαντινός χορός «Φιλαθωνίται» ιδρύθηκε και καταρτίστηκε το 2010. Αποτελείται από Πρωτοψάλτες, Λαμπαδαρίους και Δομεστίκους που συνδυάζουν το χάρισμα της καλλιφωνίας και την πλήρη γνώση της Ψαλτικής Τέχνης. Οι κύριοι σκοποί και οι επιδιώξεις του χορού ψαλτών είναι: Α) η σπουδή και παρουσίαση του έργου των κυριωτέρων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελοποιών. Β) Η μορφολογική σπουδή των διαφόρων ειδών της μελοποιίας. Γ) Η προβολή της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής, με επιστημονική τεκμηρίωση και καλλιτεχνικές αξιώσεις, σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δ) Η ψαλμώδηση ολόκληρων ιερών Ακολουθιών σε ώρα λατρείας. Μέχρι τώρα, ο Βυζαντινός Χορός «Φιλαθωνίται» έχουν ολοκληρώσει την ηχογράφηση του ψηφιακού δίσκου με τίτλο «Αθωνικόν Νυχθήμερον», και έχουν πραγματοποιήσει λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Φιλανδία και Ρωσία.