Τὸ ὄρος Θαβώρ

Το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση Σωτήρος).
Το Θαβώριον Όρος στο Ισραήλ όπου έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού.