Τὸ ἑλληνικό φιλότιμο

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Washington Oxi Day Foundation δημιούργησε ένα βίντεο με κεντρικό θέμα «το Φιλότιμο». Επιστρατεύοντας 29 εξέχοντες Έλληνες που διαπρέπουν στους τομείς της Φιλανθρωπίας, της Πολιτικής, της Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης και της Ενημέρωσης, αλλά και σημαντικούς εκπροσώπους της εκκλησιαστικής κοινότητας, μέσω του συγκεκριμένου βίντεο, το Washington Oxi Day Foundation στοχεύει να ενημερώσει το διεθνές κοινό για αυτή τη μοναδικής σημασίας ελληνική λέξη που αποτελεί την κινητήρια δύναμη των Ελλήνων, αλλά και να εμπνεύσει τους σύγχρονους ανθρώπους διαδίδοντας την έννοια του Φιλότιμου.