Τὸ Ἀρκάδι τῶν Ἀγγέλων

Το Αρκάδι των Αγγέλων
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ για την κρητική επανάσταση του 1866 και την ηρωική θυσία στο μοναστήρι του Αρκαδιού στο Ρέθυμνο.