Τὸ ἀντίδωρο τῆς ἐλπίδας

Το αντίδωρο της Ελπίδας.

Εκκλησία και Εθνικοί αγώνες.
Μια ταινία του κλάδου πολιτιστικών προγραμμάτων (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.)