Τὸ σπῆλαιο τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου

Το σπήλαιο του Μεγάλου Αντωνίου στην έρημο της Αιγύπτου.
Το Μοναστήρι σήμερα είναι κοπτικό δεν είναι Ορθόδοξο.

Πηγή : Άπαντα Ορθοδοξίας