Τὸ πρότυπο τυροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου στὸν Ὄλυμπο

Το πρότυπο τυροκομείο της Iεράς Μονής Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο
Το πρότυπο τυροκομείο και η κτηνοτροφική εγκατάσταση της Iεράς Μονής Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.