Τὸ παράθυρο τοῦ νοσοκομείου

Το παράθυρο του νοσοκομείου
( Γιά ἑλληνικούς ὑπότιτλους ἐπιλέξτε) . Τὸ γύρισμα τῆς γλώσσας στὰ ἑλληνικά εἶναι πρωτοβουλία τοῦ www.agiazoni.gr