Τὸ νησί τῶν λουλουδιῶν

Το νησί των λουλουδιών είναι ένα βραβευμένο φιλμάκι ντοκιμαντέρ από τη Βραζιλία (1989), του Jorge Furtado που διηγείται την πορεία μιας χαλασμένης ντομάτας στον κόσμο των ανθρώπων. Θα μπορούσε να έχει τίτλο: Άνθρωποι που ζουν με τα σκουπίδια

Το Nησί των λουλουδιών (Ilha das Flores, 1989) του Jorge Furtado είναι ένα πειραματικό ντοκιμαντέρ δεκατριών λεπτών από τη Βραζιλία, μέσα από το οποίο παρακολουθούμε την ιδιότυπη πορεία μιας χαλασμένη τομάτας στον κόσμο των ανθρώπων.
Ξεκινώντας από το κτήμα του Ιάπωνα κυρίου Σουζούκι, η τομάτα πουλιέται σε ένα σουπερμάρκετ. Από εκεί την αγοράζει μαζί με λίγο χοιρινό η κυρία Ανέτ, πωλήτρια αρωμάτων. Η Ανέτ ετοιμάζεται να φτιάξει μια σάλτσα για το χοιρινό αλλά, αποφασίζοντας ότι μια από τις τομάτες του κυρίου Σουζούκι δεν πληροί τις προϋποθέσεις, την πετάει στα σκουπίδια. Μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα, η τομάτα μεταφέρεται στο Νησί των Λουλουδιών, την χωματερή του Πόρτο Αλέγκρε, όπου λαμβάνει χώρα μια εκπληκτική διαδικασία διαλογής: το καταλληλότερο οργανικό υλικό δίνεται στα γουρούνια για τροφή, ενώ το υπόλοιπο -το μέρος που κρίθηκε ακατάλληλο για τους χοίρους- δίνεται σε φτωχές γυναίκες και παιδιά που δεν έχουν άλλο τρόπο για να σιτιστούν.
Το νησί των λουλουδιών βραβεύτηκε με την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 1990, ενώ το 1995 επιλέχθηκε από Ευρωπαίους κριτικούς ως μια από τις εκατό σημαντικότερες ταινίες μικρού μήκους του εικοστού αιώνα.

Island of Flowers (Ilha das Flores, 1989) of Jorge Furtado is a thirteen minutes experimental documentary from Brazil, through which we monitor the peculiar path of a spoiled tomato in the world of humans.
Starting from the farm owner of Japanese Suzuki, tomato sold at a supermarket. From there was bought together with a little piece of pig from Mrs. Annette, a perfume seller. Annette is preparing to create a sauce for pork, but, deciding that one of Mr Suzuki’s tomatoes is not good, and she throw the tomato in the garbage. Together with other wastes, the tomato is moved to the Island of flowers, the tip of Porto Alegre, home of a stunning selection process: the best organic material given to pigs for food, while the rest, not good for pigs- is given to poor women and children who have no other way to get fed.
The Island of flowers won the Silver Bear at the Berlin Film Festival in 1990 and 1995 was selected by European critics as one of the most important one hundred short films of the twentieth century.

Πηγή : Τo κάλλος θα σώση τον κόσμο radiofloga.blogspot.com