Τὸ καυτὸ καζάνι

Το καυτό καζάνι
Διδακτικές Παραβολές
«Το καυτό καζάνι»
Χριστιανική Ορθόδοξη ταινία μικρού μήκους (Ρωσική)