Τὸ εὐλογημένο τριώδιο – π. Μωυσῆς Ἁγιορείτης

Το ευλογημένο τριώδιο – π.Μωυσής Αγιορείτης
Το ευλογημένο τριώδιο
π. Μωυσής Αγιορείτης
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, στην Θεσσαλονίκη, στις 2 Μαρτιου 2008