Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν

Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν, ουδ’ οὐ μὴ ταραχθῶμεν. Ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός
Παρακολουθήστε την ομιλία με θέμα «Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν, ουδ’ οὐ μὴ ταραχθῶμεν. Ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» που ανέπτυξε ο Αρχιμ. Νικάνωρ Παπανικολάου, Καθηγούμενος της Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου στον Ι. Ν. Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013, μετά από την ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου.