Τὰ παιδιά δὲν κάνουν διακρίσεις

Τα παιδιά δεν κάνουν διακρίσεις
Γονείς με τα παιδιά τους, κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι από το ίδρυμα για άτομα με αναπηρία “Νoemi” στη Γαλλία. Χωρισμένοι μεταξύ τους με ένα χαρτόνι, παιδί και γονιός θα πρέπει να μιμηθούν τις γκριμάτσες των ανθρώπων που προβάλλονται σε μια οθόνη μπροστά τους.
Οι γονείς όμως θα βρεθούν σε δύσκολη θέση βλέποντας ένα παιδί με αναπηρία στην οθόνη. Αντίθετα, τα παιδιά θα συνεχίσουν να παίζουν το παιχνίδι, χωρίς να κάνουν διάκριση.
Το ίδρυμα θέλει με αυτό τον τρόπο να μας παρακινήσει να δούμε τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες διαφορετικά, χωρίς να τους λυπόμαστε, αλλά αντίθετα με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, αλλά και την ευτυχία τους.