Τὰ μεγάλα ἔθνη κάνουν καὶ μεγάλα ἔργα

Τα μεγάλα έθνη κάνουν και μεγάλα έργα.Ομιλεί ο Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός (Ἀθανασιάδης).