Τό μεγαλεῖο τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης

Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης
Τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας ανήκουν στην Ιερά Μονή.Για την μουσική δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα.