Τι το θέλεις το θέλημα;

Τι το θέλεις το θέλημα;
Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για το μεγάλο εμπόδιο της πνευματικής ζωής, την τήρηση του ιδίου θελήματος, αντί της υπακοής στο άγιο θέλημα του Θεού που σώζει τον άνθρωπο.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός, υπακοή, φιλοπονία, μετάνοια, προσευχή, εκκοπή θελήματος, θέλημα Θεού, πνευματική ζωή