Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;

Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Ο Θαυμαστός κόσμος των μικρών.