Τελικὰ πόσες ἦταν οἱ ἐλλείψεις του; – π. Νικηφόρος Κοντογιάννης

Τελικά πόσες ήταν οι ελλείψεις του;
Ομιλεί ο π. Νικηφόρος Κοντογιάννης.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ “ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ”
Θέμα: “Τελικά πόσες ήταν οι ελλείψεις του;”
π.Νικηφόρος Κοντογιάννης