Τελευταία συνέντευξη Μητροπ. Χαλεπίου Παύλου

Η τελευταία συνέντευξη του Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου

Μητροπολίτης Χαλεπίου, Μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος Yazigi