Συνέντευξη Μακαριωτάτου Πατριάρχη Σερβίας κ. Πορφυρίου στὴν 4Ε

Συνέντευξη Μακαριωτάτου Πατριάρχη Σερβίας κ. Πορφυρίου στην 4Ε
Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τον αρχιμανδρίτη π. Νικάνωρ Παπανικολάου πνευματικός προϊστάμενος Ορθοδόξου αδελφότητος ” Αγία Λυδία”.
Ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Πορφύριος στην 4Ε.