Συμμετέχω καὶ μαθαίνω τὰ Ὀλυμπιακά Ἰδεώδη

Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη απο τα Ολυμπιακά και Παρολυμπιακά Αθλήματα.
Βίντεο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού “Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη απο τα Ολυμπιακά και Παρολυμπιακά Αθλήματα” από μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Ηρακλείου των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”