Στὴ φυλακή τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου

Στη φυλακή του Αποστόλου Πέτρου.
Το μοναστήρι της Φακής.