Σκήνωσον ἐν ἡμῖν

Σκήνωσον ἐν ἡμῖν
Ο χορός των φοιτητών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Αθηνών αποδίδει το τραγούδι “Σκήνωσον εν ημίν” στην Εορτή Λήξης των Εργασιών μας την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014