Σινᾶ, τὸ Ὄρος τοῦ Θεοῦ (Βασίλης Μάρος )

Σινά, το Όρος του Θεού (Βασίλης Μάρος )