Πῶς ἡ τηλεόραση ἐπηρεάζει τὰ παιδιά – Μέρος 1

Πως η τηλεόραση επηρεάζει τα παιδιά – Μέρος 1
Το πρώτο μέρος της αποκαλυπτικής και πρωτότυπης έρευνας που παρουσίασε ο Δημήτρης Χριστάκης..Στο βίντεο βλέπουμε έρευνες που αποδεικνύουν τον αρνητικό ρόλο της τηλεόρασης στον παιδικό εγκέφαλο…